Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog veb sajta prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca i kompanije Energia Gas and Power d.o.o. Beograd, koja je vlasnik ovog veb sajta.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Energia Gas and Power d.o.o. i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera Energia Gas and Power d.o.o, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti kompanije Energia Gas and Power d.o.o.

Sadržaj sajta kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Energia Gas and Power d.o.o, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na kompaniju Energia Gas and Power d.o.o.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, je u isključivom vlasništvu kompanije Energia Gas and Power d.o.o. ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na kompaniju Energia Gas and Power d.o.o.

Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu, smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama postojećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podleže mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na sajtu, ili bilo koji deo predmetnog sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Celokupan sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama, koje su u isključivoj nadležnosti kompanije Energia Gas and Power d.o.o.

Obaveze posetilaca/korisnika sajta

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu nije dozvoljeno:

  1. objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
  2. objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
  3. objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;
  4. lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
  5. manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;
  6.     objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
  7. objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;
  8. prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Korisnički nalozi i članstvo

U slučaju otvaranja naloga na sajtu, korisnik je odgovoran za održavanje bezbednost sopstvenog naloga i u celosti je odgovoran za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru naloga kao i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa nalogom. Davanje netačnih kontakt informacija bilo koje vrste može dovesti do gašenja naloga. Postoji obaveza korisnika o momentalnom obaveštenju u slučaju neovlašćene upotrebe naloga korisnika. U slučaju neovlašćene upotrebe naloga od strane trećih lica, kompanija Energia Gas and Power d.o.o. neće biti odgovorna za radnje ili propuste, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih radnji ili propusta.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. ima pravo suspenzije ili uklanjanja naloga ili bilo kog njegovog dela, ako se utvrdi da je korisnik naloga prekršio bilo koju obavezu uslova korišćenja ili je ponašanje korisnika imalo tendenciju da prouzrokuje bilo koju vrstu štete.

Pravila komentarisanja

Komentari posetilaca predstavljaju važan segment u okviru rada i funkcionisanja web sajta i aplikacije, tako da kompanija Energia Gas and Power d.o.o. podstiče i daje prednost komentarima sa konstruktivnim i kvalitetnim sadržajem.

U cilju bezbednosti i sigurnosti svih posetlaca sajta, samo registrovani posetioci/korisnici sajta/aplikacije imaju pravo da pošalju sadržaj namenjen objavljivanju.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. ne garantuje za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav kompanije Energia Gas and Power d.o.o, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav autora komentara.

Autor komentara u svemu garantuje da je celokupan sadržaj komentara u isključivom vlasništvu autora, tako da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na sajtu i/ili aplikaciji.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te kompanija Energia Gas and Power d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv kompanije Energia Gas and Power d.o.o, autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete kompaniji Energia Gas and Power d.o.o.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. zadržava pravo da ne objavi ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede.

Kompanija Energia Gas and Power d.o.o. zadržava pravo da ne objavi ili pravo da obriše komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku sajta.