Prva investicija naše Grupe u proizvodnju obnovljive energije u Slovačkoj.

Početkom 2017. godine, članica naše Grupe, kompanija  LE Trading je definisala novu poslovnu strategiju koja je usredsređena na pozicioniranje u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE) tokom narednih pet godina.

Jedan od glavnih ciljeva je proširenje poslovnog modela na obezbeđivanje novih izvora energije pre svega uvođenjem proizvodnih jedinica u organizaciju LE Trading. Planirana je mreža koja će obuhvatiti izbalansirane vrste obnovljivih izvora energije rasprostranjenih u regionu CIE.

Jedan od prvih koraka napravljen je 28. aprila 2017. godine, kupovinom 53% kapaciteta FV1 pogona 1 (fotonaponske elektrane) Slovunit Ecoenergy Slovakia. Ovo predstavlja našu prvu investiciju u proizvodnju obnovljive energije u Slovačkoj. Budući da je LE Trading regionalni igrač, strategija podrazumijeva dalji razvoj u ovom pravcu u regionu CIE.