Velimir Gavrilović, direktor EGP Srbija, izložio je danas, na Konferenciji “The Economist – Svet u 2019.”, analitički pogled na ključne elemente tokova i razvoja tržišta električnom energijom. Zasnivajući svoje stavove na činjenicama koje se temelje na iskustvu grupe ENERGIA, Velimir je “secirao” sadašnjost, budućnost, mitove i stvarnost ovoga trenutka kada je u pitanju električna energija kao strateški važan element daljeg rasta ekonomija.
Analizirajući situaciju na tržištu struje u Srbiji, Gavrilović je podsetio da JP EPS i dalje ne nudi struju proizvedenu u Srbiji slobodnom tržištu, već je po netransparentnim cenama prebacuje EPS trgovini i snabdevanju. Prodaja struje po cenama koje su značajno ispod tržišnih, po njevoim rečima dovodi
EPS pred godišnji gubitak od 60 miliona eura. Posebno je, po njegovim rečima, pitanje starosti i odsustva značajnijih investicija u prenosnom i distributivnom sistemu, čime se podriva stabilnost elektroenergetskog sistema Srbije.
Niz snabdevača koji su ranijih godina bili prisutni na srpskom tržištu se povuklo iz Srbije (snabdevači iz Slovenije, Rumunije, Hrvatske, Bugarske, Makedonije), čime je stepen konkurencije iz prvih godina zvanične liberalizacije na srpskom tržištu dramatično smanjen. Od preko 60 licenciranih trgovaca električnom energijom, snabdevanjem krajnih kupaca u većem obimu pored JP EPS bavi se samo ENERGIA Gas and Power, naglasio je Gavrilović.