PROMENE SNABDEVAČA JE BESPLATNA I JEDNOSTAVNA PROCEDURA KOJU ĆE ENERGIA OBAVITI ZA VAS.

NAŠA LIČNA KARTA

Skraćeni naziv Energia gas and power
Pun naziv Energia gas and power d.o.o.
Sedište Vladimira Popovića 40/IV, 11070 Beograd
Organizacijski oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Direktor Velimir Gavrilović
Matični broj 20948914
PIB 108189680
Žiro račun 275-0010222343716-14
Vlasnik New Energy Trading AG Švajcarska
Telefon +381 11 655 8016
Elektronska pošta [email protected]