PROIZVEDITE, TROŠITE I PRODAJTE SVOJU STRUJU

Kao kompanija koja sluša i čuje svoje klijente, Energia je prva efektivno uspostavila model “PROSUMER” na komercijalnoj osnovi. To znači da od danas sva pravna lica koja žele da samostalno proizvode električnu energiju, da je koriste za svoje potrebe, ali i da je prodaju na slobodnom tržištu, to mogu da rade sa Energiom kao svojim partnerom. Energia je za svoje partnere uspostavila model koji je pravno i tehnički održiv, te funkcioniše na tržištu. Osim toga, posredstvom Energia Gas & Power, vašu solarnu elektranu  možete prijaviti u nacionalni Registar garancija porekla i potom ove garancije prodati na posebnom tržištu. Tako ćete uz našu podršku dodatno zaraditi.

Za osmišljavanje, postavljanje i realizaciju projekta proizvođača/potrošača koji istovremeno proizvodi, troši ali i prodaje električnu energiju (PROSUMER) neophodan vam je partner koji je licencirani snabdevač električnom energijom. Ne bilo kakav snabdevač – potrebna vam je Energia koja je prva i jedina uspela da u potpunosti zaokruži ovaj koncept i da ga, zajedno sa svojim klijentima, koji su ujedno i partneri – učini mogućim.

Pridružite se timu koji postavlja nove standarde. Pridružite se timu E-NERGIA već danas.

PREDNOSTI PROSUMER SISTEMA

  • Nije potrebno dodatno zemljište – koristi se slobodan prostor na krovovima objekata
  • Smanjuje troškove proizvodnje
  • Štedi energiju koja se koristi iz mreže, višak se prodaje i tako dodatno zarađuje – PROSUMER.
  • Povećava konkurentnost proizvoda
  • Doprinosi društveno-odgovornom poslovanju
  • Dodatna zarade prodajom garancija porekla

Ako se odlučite za instalaciju solarne elektrane (PV sistema) za sopstvene potrebe na krovu Vašeg objekta, kontaktirajte nas i saznajte razloge zašto je dobro ulagati u ON GRID solarne sisteme. ENERGIA će uvidom u Vašu potrošnju, dimenzije i orijentaciju raspoloživog krova, uz ostale parametre PV sistema i faktora, uraditi proračun isplativosti investicije. Naravno, u saradnji sa našim strateškim partnerima, realizovaćemo kompletnu proceduru planiranja, izgradnje i priključenja objekta na mrežu po principu ključ-u-ruke.

Imajte u vidu da trenutne cene električne energije u Srbiji nastavljaju sa rastom, dok investiciono ulaganje u solarne sisteme nastavlja sa padom.