Liberalizacija kao faktor stabilnosti tržišta energijom

Kolika je važnost procesa liberalizacije za srednjeročnu i dugoročnu stabilnost tržišta energijom u Srbiji i regioni, te u kojem je stadijumu razvoja tržište energijom u Srbiji i region danas, približio je učesnicima konferencije Economista Velimir Gavrilović, direktor EGP-a Srbija. Gavrilović je podsetio kako su se procesi liberalizacije odvijali u Europi i kako ona prolazi u Srbiji, počev od 2013. godine.

Direktor Energie je upozorio i na negativan trend remonopolizacije koji je doveo do toga da je većina tržišno orjentisanih snabdevača strujom napustilo tržište Srbije. To će imati negativan efekt porastom cijena energije te gubljenja investicijskog zamaha u elektroenergetski sistemu. Dugoročno, na gubitku su svi, a posebno krajnji potrošači. Preduzeće Energia Gas & Power je spremno da i nadalje učestvuje u liberalizaciji, naravno uz minimum obaveznog poštovanja pravila tržišne utakmice, kako u sektoru snabdevanja električnom energijom, tako u i sektoru snabdevanja plinom koji je još uviek de facto zatoren za bilo kakav otvoreni tržišni nastup.

(Fotografije: Color Media Communications)