Prepoznajući tržišni potencijal u Srbiji i dosadašnji uspeh u pozicioniranju ENERGIE Gas and Power na tržištu Republike Srbije, Europe Energy S.P.A. Italija, dokapitalizacijom je osnažila projekte koje ENERGIA razvija u Srbiji. Time je Europe Energy S.P.A Italija preuzela i suvlasnički udeo u našoj kompaniji.

Inače, Europe Energy S.P.A. isporučuje struju i gas za 53.000 krajnjih kupaca u Italiji i predstavlja jednu od najdinamičnijih i najinovativnijih kompanija u ovom tržišnom segmentu. Time je naša kompanija osnažena, ne samo kapitalno nego i iskustveno, sa uvećanim potencijalima za ostvarenje strategije rasta.