Europe Energi and Energia Group (EEEG) učestvovala je u jednom od najznačajnijih ovogodišnjih događaja kada je u pitanju gas. Centralno i istočno evropska konferencija o gasu (CEE Gas) održana je od 7. marta do 8. marta u Zagrebu sa ciljem davanja odgovora o budućnosti tržišta gasa.

Glavna pitanja bila su usredsređena na budućnost LNG-a, sadašnjih i budućih čvorišta u Evropi i fizičkih veza i interkonekcija između zemalja i regiona. Europe Energy i Energia su, kao učesnici, aktivno doprinele odgovorima koje su se ticali ciena u sasdašnjim ali i budućim okolnostima.

Direktor razvoja, Artur Goedicke, objasnio je motive koji stoje iza strateških ciljeva grupe i komentarisao trenutnu situaciju na različitim tržištima iz perspektive EEEG-a. Jedno je sigurno, tržište gasa će postići značajan rast, ali u velikoj meri će ti zavisiti i od pravaca i tempa budućeg razvoja tržišta, regulacije, liberalizacije … Europe Energy i Energia Groupa su spremne da zauzmu svoju poziciju u ovom procesu, za to već imaju razvijenu poslovnu mrežu i timom stručnjake za kormilom.