Termoelektrana “Nikola Tesla” među najvećim zagađivačima na svetu

Obrenovačka termoelektrana deveta na crnoj listi najžešćih emitera sumpor-dioksida. Koliko Srbija poštuje preuzete međunarodne obaveze? Da se u Obrenovcu teško diše, žiteljima ove beogradske opštine ne treba dokaz jer znaju kako im je i bez „zvanične potvrde”. Ipak, mnogi dokumenti ukazuju na to da Obrenovčani udišu prilično nezdrav vazduh, a poznato je da tome uveliko „kumuju” Termoelektrane „Nikola Tesla”. >>

Čist vazduh za sve – koji su glavni izvori zagađenja vazduha?

Nema nikakve dileme da su širom sveta glavni izvori zagađenja vazduha isti – energetika, individualna ložišta, saobraćaj, industrija, poljoprivreda, upravljanje otpadom. Nivo zagađenja je ono što se razlikuje od države do države, jer u državama koje zakonom ograničavaju emisije štetnih materija i podstiču primenu najmodernijih tehnologija, izvori zagađenja prave mnogo manju štetu nego u državama koje takve propise nemaju ili ih ne sprovode. >>